top of page
man-coffee-cup-pen.jpg

ZASUTOST Z INFORMACIJAMI

Vsak človek ima svojo optimalno stopnjo tega, koliko informacij lahko prenese in sproti predeluje. Starši šolajočih otrok in otroci sami pa te dni niste obremenjeni le s tem. Za izobraževalne namene morate predelati določeno količino snovi na način, ki ga še niste vajeni. V šoli jim je to delo lahko olajšano, kadar učitelji snov predstavijo strukturirano in dovolj organizirano, kar jim pri samem učenju prihrani ogromno časa. Za ta namen bodo v nadaljevanju predstavljene smernice, ki lahko to delo olajšajo in nudijo nekaj razumevanja.

izogibajte se stalnemu preverjanju novih

Izogibajte se stalnemu preverjanju novih informacij

Ne preverjajte ves čas novic, ki niso pomembne. Zmanjšajte količino nepotrebnih informacij, saj lahko postanete razdražljivi, se težje skoncentrirate in porabite dodatno energijo.

umakni se.jpg

Umaknite se

Dražljaje lahko omejite tako, da se umaknete v tišji del stanovanja, omejite vključenost TV in radia, uporabo interneta in telefona ter svojo pozornost omejite na eno dejavnost. Po potrebi lahko uporabite čepke za ušesa.

preverjajte_lastno_počutje.jpg

Preverjajte lastno počutje

Poskusite vzpostaviti nadzor nad notranjimi dražljaji, saj na vaše počutje in energijo vplivajo tudi vaše misli. Tako vam bo več energije ostalo za druge obveznosti ali prostočasne aktivnosti.

pogovorite se.jpg

Pogovorite se

Ob begajočih ali neprijetnih mislih si lahko pomagate s pogovorom o moteči tematiki. Prav tako pa si lahko pomagate z izogibanjem neprestanemu spremljanju novic, se redno udejstvujete v fizičnih aktivnostih, si morda zapišete svoje misli v dnevnik., strukturirate urnik spanja, si vzamete čas za igro in sproščanje (različne tehnike sproščanja, tehnike čuječnosti).

bottom of page