kelly-sikkema--1_RZL8BGBM-unsplash.jpg

TEŽAVE Z ORGANIZACIJO DNEVA IN UČNE SNOVI

Eden od vzrokov za težave s strukturiranjem in organizacijo dneva je lahko neustrezno upravljanje s časom. Le-to pa se odraža v boljši produktivnosti in učinkovitosti ter vključuje različna področja posameznikovega življenja: delo, druženje, družina ter hobiji. Ker se trenutno soočate z večjo količino informacij ali nalog, si lahko pri organizaciji pomagate s spodaj navedenimi ukrepi.

kari-shea-tOVmshavtoo-unsplash.jpg

Določite prostor za učenje

Ustvarite ali določite prostor v domačem okolju, kjer se bo vaš otrok lahko osredotočil na učenje in imel čim manj motečih dejavnikov (npr. ugasnite TV ter druge aplikacije, ki bi lahko povzročale motnje).

emma-matthews-digital-content-production

Strukturirajte urnik

Strukturirajte urnik dela za šolo, ki naj ne odstopa preveč od primarnega šolskega urnika otroka (vključuje naj tudi higieno spanja). Pri tem je ključna komunikacija, tako lahko spremljate napredovanje otroka ter mu nudite pomoči pri učenju in opravljanju nalog.

Če želite, lahko uporabite našo že sestavljeno predlogo urnika.

 

claudio-schwarz-purzlbaum-YxywelymVuE-un

Omogočite odmore

Otrokom omogočite čas za počitek med učenjem, ki pa naj vključuje fizično aktivnost in manj gledanja televizije in mobilnih naprav. Pri načrtovanju otrokovega urnika (predvsem pri mlajših otrocih) vanj umestite čas za igranje in ustvarjanje.

annie-spratt-ORDz1m1-q0I-unsplash.jpg

Spodbujajte otroka, da ostane osredotočen

V primeru težje snovi otroka spodbudite, da ostane osredotočen na nalogo v krajših intervalih (npr. 15 minut), nato pa za nekaj časa preusmeri pozornost na nekaj drugega.

robert-collins-tvc5imO5pXk-unsplash.jpg

Otroku omogočite čim več gibanja

Če je le možno, vključite zunanje aktivnosti v dnevno strukturo otroka. Pojdite na vrt ali v gozd. Z vadbo srednje intenzitete vsaj 30 minut 3 dni v tednu (priporočena je dnevna športna aktivnost), lahko vplivate na nižji nivo stresa, doživljanje tesnobe, depresivnosti in jeze.

element5-digital-OyCl7Y4y0Bk-unsplash.jp

Uporabite ustrezne metode za organizacijo

Ko se soočate z večjo količino informacij ali nalog, si pri organizaciji in določanju prioritetnosti lahko pomagate z različnimi metodami.
Ena izmed teh je ABC analiza, pri kateri gre za razvrstitev nalog v 3 kategorije (nujne, najpomembnejše naloge, pomembne naloge, ki niso nujne, nepomembne naloge).

glenn-carstens-peters-RLw-UC03Gwc-unspla

Uporabljajte sezname "TO-DO"

Za boljše ohranjanje motivacije oblikujte načrte (angl. "to-do list"). Tako boste ustvarili večji pregled nad nalogami, ki so bile opravljene in nalogami, ki še morajo biti opravljene.

isaac-smith-8XlMU62ii8I-unsplash.jpg

Postavljajte cilje

Ustrezno organizirajte učno snov ter si pred učenjem skupaj z otrokom zastavite cilje. Gradivo najprej preletite z otrokom in ga nato razdelite na več obvladljivih odsekov.

Outdoor Study Group

Spodbujajte aktivno učenje

Otroku predstavite načela aktivnega učenja, kot so iskanje ključnih informacij iz besedila, povzemanje z lastnimi besedami. Spodbujajte sodelovanje otroka s svojimi sošolci (razdelitev poglavij, izdelava povzetkov in miselnih vzorcev).

malvestida-magazine-FfbVFLAVscw-unsplash

Vzpostavite dnevno in tedensko rutino

Priporočeno je, da skelet vsakdana predstavljajo rutina spanja, hranjenja, športne aktivnosti in druženja. Rutina omogoča, da pri nalogah vztrajate tudi, ko za to niste motivirani.